Basisopleiding Schoonmaak


Schoonmaken kan toch iedereen…..leren? JA! Veel handelingen hebben we van huis uit meegekregen en overgenomen. Maar daarmee ook de onhandigheden en/of gebreken. Professionele schoonmaak gaat verder dan dweilen (moppen), het schoonmaken van een toilet (hygiënisch verantwoord) of het afnemen van bureaus. Het vergt kennis en kunde van schoonmaakproducten, de juiste werkvolgorde en veiligheidseisen.

Opzet en opleidingsduur

De Basisopleiding Schoonmaak bestaat uit zes dagdelen van 3 uur. Lesdagen zijn mogelijk van maandag t/m vrijdag. 

Aantal deelnemers

Minimaal 6

Toelatingseisen

Aan de opleiding worden geen toelatingseisen gesteld.

Examen en diplomering

De NIVO Academie zorgt voor aanmelding van de deelnemers bij het RAS-Examenbureau. Er wordt naar gestreefd om het examen op de leslocatie af te nemen. Dit gebeurt door het landelijk erkende RAS-examenbureau. Het RAS verzorgt voor elke deelnemer de indeling en planning van het examen. Gedurende een uur wordt zowel de theoretische als praktische kennis van de cursist getoetst.  

Na het behalen van het examen voldoen de deelnemers aan de door de RAS vastgestelde normen en ontvangen zij het diploma voor de Basisopleiding Schoonmaak.


Prijzen en vergoedingen

De kosten van de opleiding zijn inclusief lesmateriaal. Bedrijven die zijn aangesloten bij Schoonmakend Nederland krijgen een vergoeding per deelnemer van de RAS.


InCompany opleiding

De Basisopleiding Schoonmaak kan ook voor deelnemers van een extern bedrijf worden georganiseerd. Een InCompany opleiding kan op elk gewenst moment starten met een minimum aantal deelnemers van 8 personen.

Contact 

Wilt u meer informatie over de Basisopleiding Schoonmaak of wilt u meer weten over de InCompany mogelijkheden? Neem contact op met de NIVO Academie. 

Aanmelden of meer informatie

Voor het aanmelden bij de Basisopleiding Schoonmaak vult u het aanmeldformulier in. Wilt u eerst meer informatie neem dan contact op via het contactformulier. Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Lesinhoud

De thema’s die tijdens de Basisopleiding Schoonmaak worden behandeld zijn:

– Microvezelmethode

– Waarom is schoonmaak belangrijk?

– Basisregels

– Kwaliteit en werkprogramma

– Veilig werken

– Pictogrammen

– Persoonlijke beschermingsmiddelen

– Communicatie

– Ergonomie/houding

– Rechten en plichten/cao

– Interieuronderhoud

– Uitrusting werkwagen

– Dagelijks sanitair onderhoud

– Periodiek sanitair onderhoud

– Stofwissen en moppen

– Periodieke werkzaamheden

In verband met het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen worden de opleidingen momenteel weer in zeer kleine groepjes opgestart. We vermelden de data en locaties zo spoedig mogelijk op deze website. Informeer gerust via het contactformulier over de reeds geplande data en locaties. We informeren je graag over de mogelijkheden.