Opleidingen

Basisopleiding schoonmaak Zes dagdelen van 3 uur.

Schoonmaken kan toch iedereen…..leren? JA! Veel handelingen hebben we van huis uit meegekregen en overgenomen. Maar daarmee ook de onhandigheden en/of gebreken. Professionele schoonmaak gaat verder dan dweilen (moppen), het schoonmaken van een toilet (hygiënisch verantwoord) of het afnemen van bureaus. Het vergt kennis en kunde van schoonmaakproducten, de juiste werkvolgorde en veiligheidseisen.

BHV 8 uur (1 dag) incl. examen.

De opleiding BHV richt zich op het verbeteren van de veiligheid binnen uw bedrijf. Adequaat opgeleide BHV-ers is geen overbodige luxe. Medewerkers worden hulpverleners volgens het opleidingsprofiel van Ministerie van BZ en SZW.

Module gezondheidszorg Acht dagdelen van 3 uur.

Deze opleiding richt zich op de specifieke vaardigheden voor het schoonmaken in zorginstellingen. Hygiënische eisen vormen de leidraad en omdat er gewerkt wordt met de microvezelmethode kan deze opleiding enkel gevolgd worden door medewerkers die in het bezit zijn van het diploma Basisopleiding Schoonmaken. Het is een praktisch en ergonomisch verantwoorde module voor medewerkers die in de zorg werken of willen gaan werken.

VCA Veiligheid 9 uur (1 dag)

VCA is een veelzijdige en complete opleiding rondom veilig en gezond werken. Het is voor elk bedrijf een goede basis ter bevordering van het welzijn van medewerkers. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat uw werknemers die benodigde kennis in huis hebben.

Vloeronderhoud Zeven dagdelen van 3,5 uur

Deze opleiding gaat specifiek in op vloeronderhoud, -behoud en -beschadigingen. Er is veel aandacht voor:
- de verschillende types ondergrond zoals tapijt, harde en zachte stenen vloeren en houten vloeren in olie/was.
- het aanwezige meubilair en de invloed daarvan op een vloer.
- theoretische kennis, praktische uitvoering en het omgaan met schoonmaakmachines.