Basisopleiding schoonmaak

Schoonmaken kan toch iedereen…..leren? JA! Veel handelingen hebben we van huis uit meegekregen en overgenomen. Maar daarmee ook de onhandigheden en/of gebreken. Professionele schoonmaak gaat verder dan dweilen (moppen), het schoonmaken van een toilet (hygiënisch verantwoord) of het afnemen van bureaus. Het vergt kennis en kunde van schoonmaakproducten, de juiste werkvolgorde en veiligheidseisen.

InCompany opleiding

De Basisopleiding Schoonmaak kan ook voor deelnemers van een extern bedrijf worden georganiseerd. Een InCompany opleiding kan op elk gewenst moment starten met een minimum aantal deelnemers van 8 personen.

Opzet en opleidingsduur
De Basisopleiding Schoonmaak bestaat uit zes dagdelen van 3 uur. Lesdagen zijn mogelijk van maandag t/m vrijdag.

Aantal deelnemers
Minimaal 8

Toelatingseisen
Aan de opleiding worden geen toelatingseisen gesteld.

Examen en diplomering
De NIVO Academie zorgt voor aanmelding van de deelnemers bij het RAS-Examenbureau. Er wordt naar gestreefd om het examen op de leslocatie af te nemen. Dit gebeurt door het landelijk erkende RAS-examenbureau. Het RAS verzorgt voor elke deelnemer de indeling en planning van het examen. Gedurende een uur wordt zowel de theoretische als praktische kennis van de cursist getoetst.

Na het behalen van het examen voldoen de deelnemers aan de door de RAS vastgestelde normen en ontvangen zij het diploma voor de Basisopleiding Schoonmaak.

Prijzen en vergoedingen
De kosten van de opleiding zijn inclusief lesmateriaal. Bedrijven die zijn aangesloten bij Schoonmakend Nederland krijgen een vergoeding per deelnemer van de RAS.

Lesinhoud

De thema’s die tijdens de Basisopleiding Schoonmaak worden behandeld zijn:

 • Microvezelmethode
 • Waarom is schoonmaak belangrijk?
 • Basisregels
 • Kwaliteit en werkprogramma
 • Veilig werken
 • Pictogrammen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Communicatie
 • Ergonomie/houding
 • Rechten en plichten/cao
 • Interieuronderhoud
 • Uitrusting werkwagen
 • Dagelijks sanitair onderhoud
 • Periodiek sanitair onderhoud
 • Stofwissen en moppen
 • Periodieke werkzaamheden
 • Hospitality

Data en locaties

Informeer gerust via het contactformulier over de reeds geplande data en locaties. We informeren u graag over de mogelijkheden.