Module Gezondheidszorg

Deze opleiding richt zich op de specifieke vaardigheden voor het schoonmaken in zorginstellingen. Hygiënische eisen vormen de leidraad. Tijdens deze opleiding wordt er gewerkt met de microvezelmethode. Deze opleiding kan daardoor alleen gevolgd worden door deelnemers die in het bezit zijn van het diploma Basisopleiding Schoonmaken. Het is een praktisch en ergonomisch verantwoorde module voor schoonmaak medewerkers, die in de zorg werken of willen gaan werken.

InCompany opleiding

Een InCompany opleiding kan op elk gewenst moment starten met een minimum aantal deelnemers van 8 personen.

Opzet en opleidingsduur
De Basisopleiding Schoonmaak, inclusief de Module Gezondheidszorg, bestaat uit acht dagdelen van 3 uur. Lesdagen zijn mogelijk van maandag t/m vrijdag.

Aantal deelnemers
Minimaal 8

Toelatingseisen
Deze opleiding betreft een aanvulling op de basiscursus Schoonmaak en kan alleen in deze combinatie worden gevolgd. De module Gezondheidszorg kan niet als los onderdeel worden gevolgd.

Examen en diplomering
Het examen wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau en is zeer praktijk gericht. De NIVO Academie zorgt voor aanmelding van de deelnemers bij het RAS-Examenbureau. Er wordt naar gestreefd om het examen op de leslocatie af te nemen. Na het behalen van het examen voldoen de deelnemers aan de door de RAS vastgestelde normen en ontvangen zij het diploma voor de Basisopleiding Schoonmaken, inclusief de Module Gezondheidszorg.

Prijzen en vergoedingen
Onze tarieven zijn per deelnemer op aanvraag beschikbaar. Bedrijven die zijn aangesloten bij Schoonmakend Nederland krijgen van de brancheorganisatie RAS een vergoeding per deelnemer. De Basisopleiding Schoonmaak, inclusief de Module Gezondheidszorg, kan ook voor medewerkers van een extern bedrijf worden georganiseerd.

Lesinhoud module gezondheidszorg

De thema’s die tijdens de Module Gezondheidszorg worden behandeld zijn:

  • Werken in de Gezondheidszorg
  • Hygiëne
  • Reinigen van patiëntenkamer
  • Reinigen van sanitair
  • Cytostatica
  • Desinfectie
  • Communicatie

Data en locaties

Informeer gerust via het contactformulier over de reeds geplande data en locaties. We informeren u graag over de mogelijkheden.