Over NIVO Academie

NIVO-Academie verzorgt sinds 2012 praktijkgerichte opleidingen in de schoonmaakbranche voor (schoonmaak) bedrijven, instellingen, gemeenten (inbesteden), profit en non-profit organisaties. Het opleiden van mensen is ook gezien alle veranderingen op het gebied van werkwijze, producten en milieu belangrijk. Ergonomie en veiligheid staan prominent op het lesprogramma. Medewerkers kunnen een basisopleiding schoonmaak volgen en/of een vervolgopleiding op het gebied van BHV, VCA, vloeren en een module gezondheidszorg. Bij het succesvol afleggen van het examen ontvangt de deelnemer een branche-erkend diploma. Met een investering van 6 dagdelen van 3 uur geeft u de mensen het vertrouwen en de kennis om dit prachtige vak tot in lengte van jaren uit te oefenen.

Voor iedereen die zich wil ontwikkelen tot een multidisciplinaire schoonmaakmedewerker!

Best Practice Award 2013
Kwaliteit, efficiëntie, ergonomie, hygiëne en klantbeleving zijn belangrijke pijlers binnen onze opleidingen. NIVO Academie heeft eigen lesmateriaal en de ervaren praktijkdocenten zijn opgeleid door een erkend opleidingsinstituut. Het branche-erkend diploma garandeert kennis en vaardigheden om dit mooie vak kwalitatief en langdurig uit te oefenen. Inzicht en vaardigheden om gezond en veilig te werken behoren tot het lespakket.

Niet voor niets hebben wij de Best Practice Award 2013 ontvangen van de Code Maatschappelijk verantwoord gedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche.

 Opleiden loont!

1. Structureel kwaliteitsniveau.
Schoonmaken is een vak en wanneer het wordt uitgevoerd door professionals is een structureel kwaliteitsniveau elke dag haalbaar. Door een blijvende investering in dit vakmanschap wordt het rendement direct zichtbaar. Een visitekaartje voor uw bedrijf én een prettige werkplek voor al uw medewerkers.

2. Minder ziekteverzuim.
Veel lichamelijke klachten kunnen voorkomen worden. Door een goede houding aan te leren, kunnen medewerkers dit fysiek zware werk probleemloos en langer volhouden. In de schoonmaakbranche ligt het ziekteverzuimpercentage op dit moment tussen de 6 á 8%. Investeren in een gedegen vakopleiding is goedkoper!

3. MVO is de norm.
Onderzoek toont aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt tot milieuvoordelen, betere prestaties en lagere kosten. Binnen de schoonmaak is inhoudelijke kennis nodig omtrent materialen, schoonmaakmiddelen en machines. Weten of iets belastend of zelfs schadelijk is voor het milieu en/of er alternatieven zijn. Kennis is macht en kennis delen is kracht.

4. Effectiever en efficiënter.
Vakinhoudelijk geschoolde medewerkers werken volgens een bepaalde handelwijze, specifieke werkvolgorde en met een minimum aan materialen en handelingen. Nodig om elke dag zelfstandig goed werk te bieden. Het vakdiploma geeft mensen meer zelfvertrouwen waardoor een proactieve werkhouding ontstaat.

5. Hygiëne en veiligheid.
Een goed onderhouden werkplek draagt bij aan de veiligheid en het comfort van alle gebruikers. Essentieel hierbij is dat de professional weet wat er zoal mis kan gaan. Het kennen en herkennen van mogelijke gevaren voor, tijdens en na de uitvoering leidt tot een veilige en prettige werkomgeving.

Neem contact op